Instalacje elektryczne, drogowe sygnalizacje świetlne oraz usługi wod-kan

W zakres oferowanych przez nas usług elektrycznych wchodzą realizacje inwestycji związanych z budową, modernizacją, konserwacją, wykonaniem:

 • linii kablowych i napowietrznych niskiego i średniego napięcia,
 • linii teletechnicznych (w tym światłowodowych) i kanalizacji kablowych,
 • infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej dla urządzeń ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym,
 • drogowych sygnalizacji świetlnych, Systemów Zarządzania Ruchem (SZR) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym wideo-detekcji i detekcji radarowej,
  tymczasowych drogowych sygnalizacji świetlnych,
 • linii oświetlenia ulicznego, przemysłowego i hal,
 • tramwajowych sieci trakcyjnych (w tym montaż sieci sztywnych),
 • instalacji elektrycznych nn, SN w wszelkiego rodzaju budynkach, w szczególności takich jak: przemysłowe, użyteczności publicznej,
 • posadowienia, montażu, podłączenia i uruchomienia kontenerowych stacji średniego napięcia,
 • posadowienia, montażu, podłączenia i uruchomienia urządzeń stacji prostownikowych,
 • instalacji teletechniczne i sterownicze: alarmowe i związane z Systemami Sygnalizacji Włamania i Napadu, monitoringu wizyjnego CCTV, automatyki przemysłowej lub budynkowej BMS, sieci logicznych ETHERNET/LAN,
 • prefabrykacji oraz montażu szaf i rozdzielnic elektrycznych,
 • instalacji odgromowe i uziemienia,
 • prac projektowych w zakresie instalacji elektroenergetycznych,
 • pomiarów elektryczne (stan izolacji instalacji elektrycznej, szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania, wyłączników różnicowo-prądowych, stanu izolacji linii kablowych i napowietrznych, lokalizacji przebiegu i uszkodzenia linii kablowych, indukcyjności drogowych czujników w postaci pętli indukcyjnych),


 

Zajmujemy się również pomiarami:

 • stanu izolacji instalacji elektrycznej
 • szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania
 • wyłączników różnicowo – prądowych
 • natężenia oświetlenia pomieszczeń
 • stanu izolacji linii kablowych i napowietrznych
   

Świadczymy również usługi w zakresie:

 • lokalizacji uszkodzeń kabli niskiego napięcia wraz z ich naprawą
 • oględzin instalacji elektrycznej wraz z ekspertyzą
 • nadzoru przy wykonaniu i projektowaniu drogowych sygnalizacji świetlnych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia, stacji transformatorowych
 • kosztorysowania i ofertowania (program Sykal)
 • prac ziemnych (jak i kucie w betonie) minikoparką
 • wynajmu podnośnika koszowego o wysięgu do 16m
 • budowy przyłączy wod-kan

 

Sygnalizator swietlny

 


Jesteśmy młodym zespołem otwartym na Państwa życzenia i potrzeby w zakresie robót elektrycznych i ogólnobudowlanych.​