Pomiary elektryczne

szafa elektrycznaW ramach oferowanych przez nas usług związanych z instalacjami elektrycznymi podejmujemy się także wykonywania różnego rodzaju pomiarów, między innymi:

  • stanu izolacji instalacji elektrycznej, linii kablowych i napowietrznych,
  • natężenia oświetlenia w pomieszczeniach,
  • wyłączników różnicowo-prądowych,
  • impedancji pętli zwarcia (sprawdzanie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania).