Prace elektryczne dla wymagających

 • roboty ogólnobudowlane na dworcach ZTM Śródka, Jana III Sobieskiego, Junikowo na zlecenie ZTM Poznań
 • posadowienie 40 kpl. słupów trakcyjnych w ramach realizacji umowy 56/2016 na rzecz MPK Poznań Sp. z o.o.
 • realizacja systemu ITS (zintegrowany inteligentny system zarządzania ruchem drogowym) na terenie miasta Poznania na rzecz Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa w ramach realizacji umowy System ITS Poznań DZ/RB/3413/77/13 z dnia 27.05.2013
 • wymiana linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z montażem latarni oświetleniowych wzdłuż DK92 w m. Swarzędz
 • "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmoń - długość ok. 0,9 km" w zakresie budowy drogowej sygnalizacji świetlnej i solarnych znaków aktywnych na zlecenie COLAS Polska Sp. z o.o./WZDW Poznań
 • obsługą i konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mostowa - Leszczyńska – Wawrzyniaka w Mosinie w ramach stałej umowy z UMiG w Mosinie
 • naprawa pętli indukcyjnych dla parkingu przy ulicy Maratońskiej w Poznaniu na zlecenie UM Poznań Wydział Parkowania
 • naprawą polegającą na wymianie połączeń uziemiających pomiędzy masztami sygnalizacyjnymi a sterownikiem sygnalizacji świetlnej oraz na wymianie połączeń PE we wnękach kablowych oraz na wymianie połączeń zwodów z przewodami doprowadzającymi poprzez wymianę zacisków połączeniowych we wnękach kablowych dla 12 obiektów sygnalizacyjnych na zlecenie ZDM Poznań
 • wymiana konstrukcji wsporczych drogowych sygnalizacji świetlnych wzdłuż ulicy Bukowskiej w ramach realizacji inwestycji "Przebudowa ulicy Bukowskiej od ulicy Prostej do granicy miasta Poznania" na rzecz ZDM Poznań. Dostosowanie istniejących drogowych sygnalizacji świetlnych do obecnych potrzeb, w ramach umowy ze STRABAG Sp. z o.o.
 • pomiary instalacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Poznania (1500 punktów) na zlecenie ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.

 

hala produkcyjna

 

Sygnalizacja świetlna to nasza specjalność

 • budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Bałtycka/Hlonda oraz Bałtycka/Gdyńska w m. Poznań.
 • budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Rondo Kaponiera w m. Poznań
 • budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Garbary/Północna w m. Poznań
 • prace pomiarowe elektryczne oraz ekspertyza obiektu dla Spółdzielni mieszkaniowej DROGOWIEC w m. Poznań
 • montaż napędów bramy oraz instalacji domofonowej dla Spółdzielni mieszkaniowej DROGOWIEC w Poznaniu
 • pomiary lokali użytkowych dla Zakład Gospodarki Komunalnej Kostrzyn
 • roboty ziemne kablowe dla stacji prostownikowej tramwajowej Traugutta w m. Poznań w ramach jej modernizacji oraz dla stacji prostownikowej Murawa
 • budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej w ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
 • wykonanie robót remontowych na dworcach autobusowych Rataje, Śródka, Górczyn oraz os. Sobieskiego dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
 • remont Alei Solidarności w Poznaniu na odcinku od ul. Połabskiej do ul. Księcia Mieszka I – jezdnia południowa. Tymczasowa organizacja ruchu – etap I dla SKANSKA S.A.
 • program Funkcjonalno – Użytkowy, przedmiar robót oraz SSTWiOR dla potrzeb realizacji przez Zarząd Transportu Miejskiego projektu budowy powtarzalnych wiat przystankowych wraz z ławkami.
 • prace elektryczne w ramach budowy przyłączy energetycznych dla 24kpl. kamer monitoringu wizyjnego wydziału WZKiB miasta Poznania
 • prace elektryczne w budynku Urzędu Gminy Nowy Tomyśl w ramach budowy sieci strukturalnej i zasilającej DATA.
 • pomiary uziemień masztów kamerowych i szafy monitoringu wizyjnego miejskiego WZKiBw Poznaniu
 • prace elektryczne w zakresie zasilania szaf monitoringu wizyjnego miejskiego w ul. Niezłomnych oraz w Centrum Kultury Zamek dla potrzeb wydziału WZKiB miasta Poznania
 • wprowadzenie usprawnień w sygnalizacji świetlnej dla komunikacji publicznej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Wołyńskiej w Poznaniu.
 • wprowadzenie usprawnień w sygnalizacji świetlnej dla komunikacji publicznej na przejściu dla pieszych przy Osiedlu Lecha w Poznaniu.
 • wprowadzenie usprawnień w sygnalizacji świetlnej dla komunikacji publicznej na skrzyżowaniu Rondo Solidarności w Poznaniu.
 • wprowadzenie usprawnień w sygnalizacji świetlnej dla komunikacji publicznej na skrzyżowaniu ul. Podgórnej i Szkolnej w Poznaniu.
 • wprowadzenie usprawnień w sygnalizacji świetlnej dla komunikacji publicznej na skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego i Placu Wolności w Poznaniu.
 • zabezpieczenie transportu w zakresie sygnalizacji LOT I, II, III
 • budowa sieci FTH w miejscowości Drużyna
 • budowa łącza światłowodowego Słodków-Dziadkowice
 • wykonanie sieci FTTH w miejscowości Zbrudzewo
 • budowa łącza światłowodowego we Władzimirowie
 • budowa sieci FTTH w miejscowości Drużyna i Nowinki
 • przestawienie i uruchomienie biletomatów w Luboniu oraz w Porcie Lotniczym Ławica w Poznaniu
 • budowa Kanalizacji kablowej dla obiektu Rondo Kaponiera ul. Bukowska Zwierzyniecka w Poznaniu w ramach realizacji zadania "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu etap II"
 • wykonanie prac związanych z demontażem istniejącego wyposażenia elektroenergetycznego stacji prostownikowej Kaponiera nr 13 K279 w ramach realizacji zadania "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu etap II"
 • roboty w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej (kanalizacja kablowa + studnie kablowe) wraz z wciąganiem kabli trakcyjnych do kanalizacji kablowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od
 • ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej” oraz „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu – Etap II".
 • wykonanie prac - usunięcie kolizji słupa trakcyjnego z projektowaną ścieżką rowerową w ramach realizacji zadania pn. "Remont ul. Przybyszewskiego na odcinku od Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. Bukowskiej etap I"
 • budowa kanalizacji kablowej na Drodze Wojewódzkiej 307 w Poznaniu w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Zakrzewo od km 6+161 do km 10+801”
 • naprawa kanalizacji kablowej w sygnalizacji świetlnej Skrzyżowanie ul. Główna-Gdyńska-Gnieźnieńska-Krańcowa w Poznaniu
 • odtworzenie instalacji kablowej (po kradzieży kabli) w sygnalizacji na Rondzie Kaponiera w Poznaniu w ramach umowy DZ/RB/3413/014/11
 • oświetlenie ścieżki rowerowej przy ulicy Witosa w Poznaniu

 

maszyna z rolką kabla elektrycznego